BANBYGGNAD

Lisa är D-banbyggare och får bygga 115 cm och Lb+

Målet är att 2020/2021 bli C-banbyggare