SADELNS VIKT I HÄSTENS TRÄNING OCH SADELNS BETYDELSE FÖR RYTTARENS SITS

Sadeln är ett verktyg som vi varje dag använer på våra hästar för att placera ryttarens

tyngdpunkt vid hästens centrum.

Sadelns anpassning är viktig för att 

-Ryttarens vikt ska hamna där hästen kan bära i balans

-Ge hästen rörelefrihet trots att vi sitter på den

-Placera ryttaren i en position där vi hamnar över hästens mitt

-tryckfördela på så stor yta som möjligt ytan att störa rörelsen

-Placera ryttarens bäcken i en position som är optimal för individen

-Ge stöd och balans där ryttaren behöver det

Alla dessa punkter kollar jag på vid en konsultation, sedan läggs en plan upp för hur man går vidare med sadel, sits och träning. 

Jag jobbar med ryttarträning, hästens förutsättningar till arbete, Utrustningens tillpassning för att optimera möjligheten till att arbeta optimalt tillsammans

Jag erbjuder Clinics i Sitsoptimering se mer information på sidan Träningar

Välkomna att hör av er för mer info om sitsoptimering